• HDND

TPHCM thông qua chủ trương đầu tư hai dự án kết nối vùng
Chuyển động- Hữu Thông - 06:00 26/04/2021
(khoahocdoisong.vn) - Đây là hai dự án trọng điểm mà TPHCM đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thi công giai đoạn 2021-2025 nhằm liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển và đã được Chính phủ chấp thuận.
--Quảng cáo---