• hạt trưởng kiểm lâm

Kỷ luật hạt trưởng kiểm lâm không chỉ vì gác chân lên bàn
Thời sự- Hải Châu - 18:45 26/11/2021
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Lê Văn Tường, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đắk R’Lấp.
--Quảng cáo---