Hành trình lẩn trốn của giám đốc người Hàn bỏ xác đồng hương vào vali

Jeong In Cheol sát hại người bạn đồng hương, lái ôtô của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Anh ta di chuyển nhiều nơi trước khi về chung cư của người quen ở quận 2 để lẩn trốn.

<div> <p style="text-align: justify;">Tối 28/11, C&ocirc;ng an TP.HCM lấy lời khai Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch H&agrave;n Quốc) để điều tra về vụ thi thể người trong vali tại căn nh&agrave; 3 tầng ở quận 7, TP.HCM.</p> <p style="text-align: justify;">Bước đầu, nghi phạm thừa nhận một m&igrave;nh ra tay s&aacute;t hại người bạn đồng hương t&ecirc;n l&agrave; Han Tong Duk (33 tuổi).</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="thi the nguoi han quoc trong vali anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/znews-photo-zadn-vn_han_quoc_moi.jpg" title="thi thể người hàn quốc trong vali ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an cung cấp.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Jeong In Cheol khai sang Việt Nam được nhiều năm, mở C&ocirc;ng ty Creata Việt Nam v&agrave; đ&iacute;ch th&acirc;n l&agrave;m gi&aacute;m đốc. Nghi phạm thu&ecirc; căn nh&agrave; ở đường số 3, khu d&acirc;n cư Him Lam (quận 7), l&agrave;m trụ sở c&ocirc;ng ty, c&ograve;n m&igrave;nh sinh sống tại chung cư Garden Plaza Ph&uacute; Mỹ Hưng.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 26/11, Han Tong Duk đi &ocirc;t&ocirc; đến c&ocirc;ng ty của Jeong In Cheol. Tại đ&acirc;y, nghi phạm s&aacute;t hại nạn nh&acirc;n, ph&acirc;n x&aacute;c th&agrave;nh nhiều mảnh bỏ v&agrave;o vali v&agrave; t&uacute;i đen.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nghi phạm khai nguy&ecirc;n nh&acirc;n s&aacute;t hại người bạn đồng hương l&agrave; do m&acirc;u thuẫn c&aacute; nh&acirc;n. C&ograve;n m&acirc;u thuẫn như thế n&agrave;o th&igrave; cơ quan điều tra đang l&agrave;m r&otilde;&rdquo;, đại diện C&ocirc;ng an TP.HCM n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi giết người, Jeong In Cheol lấy &ocirc;t&ocirc; của nạn nh&acirc;n rời khỏi c&ocirc;ng ty. Anh ta kh&ocirc;ng về chung cư Garden Plaza Ph&uacute; Mỹ Hưng m&agrave; l&aacute;i xe l&ograve;ng v&ograve;ng nhiều nơi.</p> <p style="text-align: justify;">Qua truy vết, cảnh s&aacute;t x&aacute;c định điểm đến cuối c&ugrave;ng của nghi phạm l&agrave; tại chung cư Masteri Thảo Điền (phường Thảo Điền, quận 2).</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="thi the nguoi han quoc trong vali anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/znews-photo-zadn-vn_vali_1.jpg" title="thi thể người hàn quốc trong vali ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Chiếc vali chứa thi thể nạn nh&acirc;n. Ảnh: <em>91.com.vn.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Do sinh sống nhiều năm ở TP.HCM n&ecirc;n anh ta c&oacute; nhiều mối quan hệ bạn b&egrave;. Nghi phạm sau đ&oacute; xin ở nhờ một người quen tại chung cư tr&ecirc;n&rdquo;, C&ocirc;ng an TP.HCM th&ocirc;ng tin.</p> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c 13h50 ng&agrave;y 28/11, C&ocirc;ng an TP.HCM ập v&agrave;o một căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, bắt giữ Jeong In Cheol.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; về việc kh&aacute;m ph&aacute; nhanh vụ &aacute;n, C&ocirc;ng an TP.HCM cho biết nhờ nỗ lực c&aacute;c đơn vị tham gia ph&aacute; &aacute;n v&agrave; sự hỗ trợ của quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ngay khi ph&aacute;t hiện vụ việc, Ban gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP.HCM đ&atilde; họp &aacute;n v&agrave; chỉ đạo quyết liệt, c&ograve;n anh em trinh s&aacute;t trắng đ&ecirc;m lần theo dấu vết mới bắt nhanh nghi phạm&rdquo;, C&ocirc;ng an TP.HCM chia sẻ.</p> <div class="notebox ncenter"> <p style="text-align: justify;">L&uacute;c 18h ng&agrave;y 27/11, C&ocirc;ng an TP.HCM nhận tin b&aacute;o về việc người d&acirc;n ph&aacute;t hiện một vali m&agrave;u hồng c&ugrave;ng lưỡi cưa, k&igrave;m cộng lực v&agrave; vết m&aacute;u tại nh&agrave; vệ sinh ở tầng 1 của C&ocirc;ng ty Creata Việt Nam, nằm tr&ecirc;n đường số 3, khu d&acirc;n cư Him Lam, phường T&acirc;n Hưng.</p> <p style="text-align: justify;">Qua kh&aacute;m nghiệm hiện trường, cảnh s&aacute;t ph&aacute;t hiện th&ecirc;m 3 t&uacute;i nylon m&agrave;u đen trong nh&agrave; vệ sinh ở tầng 3. B&ecirc;n trong vali v&agrave; 3 t&uacute;i đen, nh&agrave; chức tr&aacute;ch t&igrave;m thấy c&aacute;c bộ phận cơ thể người.</p> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/npmTSgO9veg/35d7ca4a2504cc5a9515/f4ae58569113784d2102/720/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606754724~acl=/npmTSgO9veg/*~hmac=e6cee34b6fe1d576c6ee8250c17d8320" false="" source-url="/video-canh-sat-kham-nghiem-noi-tim-thay-thi-the-nguoi-trong-vali-post1157552.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="0b1ed491cedf27817ece" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_jwqcz/2020_11_28/vali_1.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f3ywGUSv6hc/bf507ecd918378dd2192/7f08edf024b5cdeb94a4/480/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606754724~acl=/f3ywGUSv6hc/*~hmac=dd9ed3a5c3cf209e47da615ddee6caed" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/HO4SfaaySLc/whls/vod/0/IKnDE5PmUtjRMrYOD00/0b1ed491cedf27817ece.m3u8?authen=exp=1606711524~acl=/HO4SfaaySLc/*~hmac=31a3f1a549033379842753e949d0b30f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/f3ywGUSv6hc/bf507ecd918378dd2192/7f08edf024b5cdeb94a4/480/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606754724~acl=/f3ywGUSv6hc/*~hmac=dd9ed3a5c3cf209e47da615ddee6caed" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/npmTSgO9veg/35d7ca4a2504cc5a9515/f4ae58569113784d2102/720/0b1ed491cedf27817ece.mp4?authen=exp=1606754724~acl=/npmTSgO9veg/*~hmac=e6cee34b6fe1d576c6ee8250c17d8320" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Cảnh s&aacute;t kh&aacute;m nghiệm nơi t&igrave;m thấy thi thể người trong vali</span></strong> Rạng s&aacute;ng 28/11, h&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t được huy động để phong tỏa nơi ph&aacute;t hiện thi thể người trong chiếc vali ở quận 7, TP.HCM.</p> </figcaption> </figure> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top