• hanh phuc

Hơn 10.000 hiệu trưởng tham gia dự án Trường học Hạnh phúc
Giáo dục- Hồng Linh - 17:12 10/06/2022
Hơn 10.000 hiệu trưởng trên khắp cả nước sẽ được tập huấn trong dự án Trường học Hạnh phúc do Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam (VIGEF) tổ chức. Dự án nhằm khởi xướng và kiến tạo mô hình giáo dục - đào tạo mới, nơi học sinh được học tập trong hạnh phúc.
--Quảng cáo---