• hàng hóa vùng dịch

Ứng xử với hàng hóa vùng dịch Covid-19, mỗi nơi mỗi phách
Kinh tế- Nguyễn Thu Hằng – Phạm Công - 06:57 21/02/2021
Mỗi tỉnh lại có quy định riêng đối với phương tiện, hàng hoá của Hải Dương. Điều này đang đẩy kinh tế Hải Dương vào thế vô vàn khó khăn.
--Quảng cáo---