--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hải Phòng: Cần sớm có một Đề án phát triển theo cơ chế chính sách đặc thù

THẢO NHI - 13:00 06/09/2021

Cùng với 4 tỉnh, thành phố khác, Hải Phòng được Bộ KH&ĐT triển khai thực hiện áp dụng Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 về Chương trình hành động của Chính phủ.

Trong đó, Hải Phòng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương phát triển rất mạnh mẽ chỉ sau Hà Nội và TPHCM, vì vậy, Chính phủ mong muốn có một cơ chế chính sách đặc thù giúp cho Hải Phòng ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Cụ thể, về các vấn đề như chính sách thuế quan, chính sách khu thương mại tự do phát triển với cảng tự do, trung tâm logistic cải cách tiền lương… và quan trọng là chính sách đất đai, quy hoạch...


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---