--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hà Nội: Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 440.000 đồng/tháng

THỤY BÌNH - 07:00 10/10/2021

UBND TP Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố lên 440.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 3/10/2021.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố.

Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 3/10/2021 sẽ là 440.000 đồng/tháng.

Trước đó, theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng.

bao-tro-xa-hoi(1).jpg
Hà Nội: Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 440.000 đồng/người.

Cụ thể, nhóm đối tượng được bảo trợ xã hội gồm: Các đối tượng bảo trợ xã hội được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; các đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố.

Cùng với đó là các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của TP Hà Nội.

Trong đó, trẻ em, người từ đủ 16 đến dưới 22 tuổi đang học văn hóa, học nghề, học tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, học cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất bị mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại là người khuyết tật đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

Hay, có cha hoặc mẹ là người đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng và người còn lại bị tuyên bố mất tích; đang chấp hành án phạt tù tại trạm giam...

Bên cạnh đó, người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; từ đủ 16 tuổi trở lên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội.

Trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp; trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình; bị xâm hại tình dục, thân thể...


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---