Hà Nội: Tăng 2 lần mức phạt tiền vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc TP Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết quy định mức phạt tiền áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc TP Hà Nội, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 Nghị quyết này bằng 2 lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

xay-dung.png
Hà Nội: Tăng 2 lần mức phạt tiền vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Cụ thể, quy định nâng mức tiền phạt đối với 20 nhóm hành vi trên tổng số 91 nhóm hành vi vi phạm hành chính (thuộc Chương II quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động xây dựng) được quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh của pháp luật làm thay đổi các quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong từng giai đoạn đến các nội dung của Nghị quyết, UBND thành phố tổ chức nghiên cứu và trình HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị quyết cho phù hợp.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, việc áp dụng mức xử phạt cao hơn trong lĩnh vực xây dựng tại các quận nội thành có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo Đời sống
back to top