--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hà Nội tái giám sát việc quản lý các dự án sử dụng đất chậm tiến độ

MQ - 05:00 10/03/2021

(khoahocdoisong.vn) - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP Hà Nội về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội làm Trưởng đoàn, sẽ làm việc trực tiếp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận, huyện có dự án chậm triển khai và giám sát, khảo sát trực tiếp một số dự án chậm triển khai, chậm khắc phục vi phạm theo kết luận giám sát của HĐND TP Hà Nội.

Việc giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát HĐND TP Hà Nội về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; Tiến độ, kết quả xử lý các vi phạm và làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong tổ chức thực hiện xử lý vi phạm. Từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và báo cáo kết quả giám sát với HĐND TP Hà Nội.

Từ năm 2018, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã giám sát việc này. Theo thông báo kết luận ngày 16/8/2018 của HĐND TP Hà Nội đánh giá, thành phố còn nhiều hạn chế, vi phạm về quản lý đất đai, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Tại thời điểm giám sát, có 383 dự án chậm triển khai, chưa GPMB, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích… Các vi phạm này không mới, một số dự án chậm tiến độ kéo dài đã được HĐND TP Hà Nội cảnh báo, kiến nghị từ nhiều năm trước, song chưa được tập trung giải quyết triệt để, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, nhận được nhiều kiến nghị của cử tri.

Tháng 12/2018 HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố, trong đó đã yêu cầu UBND TP Hà Nội chấp hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát.

Kỳ giám sát này, Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ đánh giá kỹ những kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội trong gần 3 năm qua của các sở ban ngành, quận huyện thị xã.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---