--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hà Nội rút ngắn thời gian lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

QUANG VỮNG - 09:22 18/08/2021

(khoahocdoisong.vn) - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 65/KH-UBND đã ban hành ngày 26/3/2020 của UBND TP Hà Nội. Trong đó, tiến độ lập quy hoạch thành phố rút ngắn từ 24 tháng còn khoảng 18 tháng.

Quy hoạch thành phố được triển khai theo Luật Quy hoạch và chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, bảo đảm lồng ghép thống nhất nội dung.

Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp thành phố, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Nội dung kế hoạch gồm: Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020; tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố; tổ chức lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và các đơn vị liên quan bảo đảm lồng ghép, tích hợp đồng bộ, thống nhất nội dung quy hoạch TP Hà Nội với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch khác. Đồng thời, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện, tư vấn giám sát theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá các quy hoạch, quản lý quy hoạch thành phố giai đoạn 2011 - 2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với quá trình lập quy hoạch, tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về môi trường.

Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP Hà Nội bố trí ngân sách nhà nước chi thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá công tác quy hoạch của thành phố giai đoạn 2011 - 2020.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---