• ha nam

Hậu Giang, Hà Nam, Hưng Yên xếp 'cuối bảng về số tiền tiết kiệm ngân sách
Thời sự- Luân Dũng - 19:52 27/05/2021
Nếu chỉ tính riêng các bộ, ngành và địa phương thì Bộ Quốc Phòng và thành phố Hà Nội dẫn đầu về thực hành tiết kiệm; ở chiều ngược lại là Bộ Xây dựng cùng các tỉnh Hậu Giang, Hà Nam…
--Quảng cáo---