Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 300.000 tỷ đồng sẽ phân chia như thế nào ?

Chính phủ đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính về thực hiện Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023.

Trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường thứ nhất đang diễn ra, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ trình.

Các giải pháp tài khóa, tiền tệ được đề xuất có quy mô lên tới trên 300.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng gói tài khóa là 291.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chính về thực hiện Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023.

Theo đó, nhiệm vụ thứ nhất là mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đầu tư nâng cao năng lực y tế: 60.000 tỷ đồng;

Thứ hai là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm: 53.150 tỷ đồng;

Thứ ba là hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: 110.000 tỷ đồng;

Thứ tư là phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển: 113.850 tỷ đồng;

Cuối cùng, cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo tính toán của Quôc hội, tổng quy mô chính sách tài khóa khoảng 291.000 tỷ đồng. Trong đó, quy mô tăng bội chi để hỗ trợ trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước khoảng 240.000 tỷ đồng, bao gồm các gói như:

Thứ nhất, gói miễn, giảm thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí phải nộp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có quy mô 64.000 tỷ đồng;

Thứ hai, gói chi trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước là 176.000 tỷ đồng, chỉ sử dụng để chi đầu tư phát triển. Trong đó, dự kiến kinh phí 14.000 tỷ cho y tế.

Thứ ba, gói an sinh xã hội, lao động, việc làm dự kiến có quy mô 8.150 tỷ đồng.

Thứ tư, gói hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có quy mô 40.000 tỷ. Các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 2 năm 2022-2023 có lãi suất là 2%/năm.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chương trình dự kiến chi 103.164 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông chiến lược. Bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số tuyến cao tốc, tuyến nối các cửa khẩu, quốc lộ.

Ngoài ra dự kiến chi 5.000 tỷ đồng cho các dự án bảo đảm an toàn hồ chứa, phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, dự kiến kinh phí thực hiện là 300 tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước.

Đầu tư chuyển đổi số, hạ tầng số các ngành, lĩnh vực khác như việc làm, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đào tạo, hóa đơn điện tử ngành thuế,... với kinh phí thực hiện khoảng 5.386 tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Chính phủ dự kiến dành 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Về giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất thông qua gia hạn thuế, tiền thuê đất dự kiến khoảng 135.000 tỷ đồng.

Theo Đời sống
back to top