Gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng, đối tượng nào sẽ được hỗ trợ vay?

Theo Nghị quyết, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023) với tổng nguồn vốn hơn 38.000 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ đồng, năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 7.000 tỷ đồng.

Đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 6.800 tỷ đồng.

Đối với học sinh, sinh viên cần mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 1.500 tỷ đồng.

Về công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, nguồn vốn tối đa là 9.000 tỷ đồng. Trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 3.000 tỷ đồng.

Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch, tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng. Trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 700 tỷ đồng.

Theo Đời sống

SeABank đồng hành cùng phụ nữ Việt

Không chỉ là “tay hòm chìa khóa” của gia đình, hiện nay phụ nữ còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế với tỷ lệ doanh nghiệp được điều hành bởi phụ nữ lên đến hơn 20%.
back to top