Học phí của Đại học KHXHNV TPHCM tăng mạnh, có thể tới 60 triệu đồng/năm
Giáo dục- Minh Trí - 13:18 25/10/2021
Học phí của Trường ĐH Khoa học vã hội và Nhân văn TPHCM sẽ có một số thay đổi khi trường chuyển sang tự chủ đại học.
--Quảng cáo---