Thiếu vitamin C dễ sinh nhiều bệnh tật
Khỏe- Khánh Thủy - 06:09 06/02/2022
Vitamin C là loại vitamin cơ thể cần với một lượng cao tới vài chục miligam (trong khi đó những vitamin khác chỉ vài miligam hay microgam). Với liều 10mg/ngày đủ để phòng bệnh Scorbut (thiếu hụt vitamin C). Trẻ em cũng cần vitamin C để phòng ngừa bệnh tật.
--Quảng cáo---