Đã có câu trả lời cho bữa ăn bán trú nhìn "chảy nước mắt"
Chất lượng- Lê Cường - 11:20 24/10/2021
Bữa ăn bán trú của học sinh lớp 2 chỉ có vài lát chả cá, giá xào đã được phụ huynh phản ánh kèm chia sẻ nhìn "chảy nước mắt".
--Quảng cáo---