• giao duc

Học sinh THPT tại Hà Nội có thể đến trường từ 6/12
Giáo dục- An Phúc - 18:00 29/11/2021
Hà Nội dự kiến cho học sinh THPT ở khu vực dịch cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày (tính đến 30/11) không có ca mắc Covid-19 cộng đồng, đến trường từ 6/12.
--Quảng cáo---