• giao dich chung khoan

Giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán bất thường
Kinh tế- Hoàng Hà - 16:23 16/05/2022
Bộ Tài chính cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán. Thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường.
--Quảng cáo---