• giảng viên

Giảng viên học tiến sĩ được hỗ trợ học phí đến 25.000 USD/năm
Giáo dục- Thụy Bình - 06:24 12/06/2022
Theo Thông tư của Bộ Tài chính, giảng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài được hỗ trợ nhiều khoản khác nhau, trong đó khoản học phí hỗ trợ tối đa là 25.000 USD/năm.
--Quảng cáo---