Chủ nhật, 21/07/2019
Đường dây nóng: 0327 216 216

Giám sát quyền lực khi nhất thể hóa

Tô Hội (thực hiện) - Trò chuyện - 08/10/2018 19:00
Giám sát quyền lực khi nhất thể hóa
(khoahocdoisong.vn) - Chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, trong đó có Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã đã được thí điểm ở một số địa phương.

Chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, trong đó có Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã đã được thí điểm ở một số địa phương. Theo TS Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Lãnh đạo học và Nghiên cứu chính sách (Viện Lãnh đạo học và Chính sách công) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:, để nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo thành công, phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và có cơ chế kiểm soát quyền lực tốt.

Nhân dân kiểm soát quyền lực

Chủ trương nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo thí điểm ở một số địa phương được đánh giá khá cao. Theo ông, giải quyết bài toán kiểm soát quyền lực thế nào khi thực hiện nhất thể hóa?

Nhất thể hoá chức vụ người đứng đầu cấp ủy với chính quyền ở các cấp là một xu thế khách quan, đã được bàn nhiều lần. Vai trò lãnh đạo và điều hành sẽ phải được thực hiện như thế nào để quyền lực không tập trung. Trước tiên phải nói về những nguyên tắc trong hệ thống chính trị cần phải làm rõ:

Đó là nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “cá nhân chịu trách nhiệm”. Cần phải làm rõ nội hàm của nó cụ thể như thế nào. Những nguyên tắc này đã có trong cương lĩnh của Đảng, nhưng vì nhiều lý do mà chúng ta chưa khẳng định được rõ ràng hiệu lực của nó trong thực tế như thế nào.

Làm rõ những nguyên tắc đó sẽ có tác động thế nào trong việc nhất thể hóa?

Nếu chúng ta làm rõ ra được thì dù có nhất thể hóa hay không, nhân dân vẫn là người nắm giữ quyền lực chứ không phải cán bộ. Khi nhất thể hóa, lãnh đạo chỉ là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân kiểm soát quyền lực. Bởi quyền lực tối cao là nhân dân, nên sẽ không phải lo lắng việc quyền lực tập trung vào ai đó để có thể dẫn đến chuyên quyền, độc đoán.

Để nhất thể hóa thì đòi hỏi trình độ của đội ngũ cán bộ sẽ phải như thế nào thưa ông?

Muốn xây dựng chính phủ kiến tạo thì đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có năng lực, đủ tầm. Vậy năng lực của đội ngũ cán bộ hiện nay đã đủ tầm chưa? Trong điều kiện có nhiều thứ phức tạp như bây giờ thì e là chưa.

Điều quan trọng khi nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo cấp cơ sở là gì?

Nếu xây dựng được một cơ chế hợp lý, khoa học, nhưng bố trí kẻ bất tài, thất đức làm người đứng đầu thì chức danh hợp nhất, với quyền năng được nắm giữ nhiều hơn sẽ bị kẻ ấy chiếm đoạt để làm điều xằng bậy. Ngược lại, nếu chọn được cán bộ hội đủ đức, tài, nhưng cơ chế lồng ghép thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn về chức năng, nhiệm vụ thì chẳng khác nào giăng bẫy, trói tay hiền tài.

Làm thế nào để thực hiện được nhất thể hóa thành công?

Tôi cho rằng, điều quan trọng có tính quyết định tất thảy vẫn là cán bộ. Vì thế, một mặt, cần phải xây dựng thật tốt cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực trong việc hợp nhất chức danh lãnh đạo với quản lý, điều hành; mặt khác, phải chọn cho ra những cán bộ hội đủ đức, tài để bố trí vào vị trí này. Chỉ khi nào và ở đâu chuẩn bị được cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới thì mới triển khai, còn ở đâu chưa chuẩn bị kỹ thì cần thiết phải điều động, luân chuyển từ nơi khác về.

Cần người có thực tài

Để kiểm soát quyền lực, có lẽ từ trong cách bầu cử, phải có cách để chọn được người thực sự có tài năng?

Đối với chức vụ bổ nhiệm và chức vụ bầu cử, dứt khoát phải có cạnh tranh, cụ thể bầu cử hay thi tuyển, thì ít nhất phải có hai người. Đó là cách tuyển chọn nhân tài phổ biến từ xưa tới nay. Khi có sự cạnh tranh, bắt buộc những người được đề cử để bầu, hay ứng thí trong thi tuyển phải trình bày được ý tưởng, các chương trình hành động, cam kết của người đó với tập thể; các ý tưởng, hành động đó có thuyết phục được tập thể, có luận chứng, luận cứ đầy đủ và khoa học hay không? Từ đó, dựa vào năng lực thực sự của họ để lựa chọn bỏ phiếu bầu, hay quyết định bổ nhiệm.

Làm thế nào để loại bỏ tình trạng chạy chức chạy quyền?

Để không thể chạy chức, chạy quyền, để ngăn chặn cơ hội lạm dụng, thì phải rào kín bằng quy chế, luật pháp với các quy định cụ thể, đong đếm được, nhận diện được tiêu chuẩn cho từng vị trí chức danh.

Nhưng nói cho cùng, quy chế nào cũng không thành nếu thiếu người thực sự có tâm làm việc?

Lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ khi nào công cụ pháp lý đủ sức răn đe, thực thi nghiêm trị, thì khi ấy, kẻ nào toan tính phạm tội mới cả sợ, thất kinh mà không dám làm càn. Phép trị quốc cốt ở giáo dục, thuyết phục bằng các quy phạm đạo đức. Nhưng, khi không thể sử dụng quy phạm đạo đức, thì phải sử dụng công cụ chuyên chính, tức là hình luật.

Tôn trọng phản biện

Theo ông, việc kiểm soát quyền lực khi nhất thể hóa sẽ phải được thực hiện như thế nào?

Ở đây chủ thể kiểm soát quyền lực là ai? Quản lý phải chấp hành đúng theo kinh tế thị trường, quyền lực Nhà nước phải được thực hiện nghiêm, và phải tôn trọng phản biện của các tổ chức dân sự. Mấu chốt ở đây là thể chế. Để xây dựng nhà nước kiến tạo thì phải dám thay đổi từ gốc là thể chế. Dân chủ phải được thực hiện đúng nghĩa. Một vấn đề khi có các ý kiến phản biện thì ph ải được tôn trọng, lắng nghe thì khi đó, việc kiểm soát quyền lực mới thực sự mang lại ý nghĩa.

Việc thử nghiệm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo được đánh giá cao, theo ông đã có thể nhân rộng ra nhiều địa phương?

Tại thời điểm này thì tôi nghĩ là chưa. Chúng ta cần thêm thời gian để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Vấn đề “hoàng hôn nhiệm kỳ”, lợi ích nhóm hay chuyện năng lực của đội ngũ cán bộ phải được giải quyết, để có một đội ngũ thực sự đủ tâm, đủ tầm gánh vác được công việc này.

Thực tế đã có những địa phương thực hiện thành công như Quảng Ninh, tinh giảm được một khối lượng lớn cán bộ, tiết kiệm nhiều tỉ đồng. Điều gì đã khiến những địa phương này thành công?

Đó là sự chuyển động của cả hệ thống, thay đổi mang tính thể chế chứ không ở một vài đơn vị hay một vài người. Để làm tốt thì ngoài những yếu tố đó, khả năng lắng nghe để thay đổi, tôn trọng phản biện, là điều cần thiết.

Khắc phục nhóm lợi ích, tư duy nhiệm kỳ

Khi nhất thể hóa, biên chế sẽ giảm. Làm thế nào để người bị tinh giảm đó là người yếu kém hơn, chứ không phải người ít “quan hệ” hơn?

Có lẽ đây là vấn đề khó trả lời nhất. Hệ thống công vụ của ta vốn dĩ chịu ảnh hưởng khá dài của cơ chế hành chính bao cấp và truyền thống “duy tình” “ một người làm quan cả làng được nhờ”... Tôi vẫn muốn đặt lại vấn đề mấu chốt là cải cách thể chế của vai trò quản lý nhà nước đặt trong mối quan hệ tác động của kinh tế thị trường và sự tham gia phản biện của các tổ chức trong “xã hội dân sự”.

Cụ thể thì phải bắt đầu từ đâu?

Phải bắt đầu tạo được sự chuyển biến từ bên trong các cấp có thẩm quyền bằng việc khắc phục được cách làm việc theo “nhóm lợi ích” và “tư duy nhiệm kỳ”.

Để tinh giản đúng người?

Đúng thế. Cần tham chiếu vào công cuộc tinh giản biên chế trên cơ sở kết hợp giữa “quản lý thực thi” và “quản lý mục tiêu” để đánh giá hiệu quả công việc một cách thực chất. Khi đó, việc nhất thể hóa các chức danh cũng dựa vào năng lực, hiệu quả để lựa chọn và giám sát.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định phải tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ cấp. Chủ trương nhất thể hóa các chức danh đã giúp cán bộ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tư duy toàn diện, tính quyết đoán, tự chịu trách nhiệm trước tập thể.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tiêu điểm

Người dân Hà Nội kêu trời vì hoá đơn tiền điện tháng vừa qua tăng gấp đôi: Công ty điện lực lý giải nguyên nhân

Sau khi nhiều người dân bày tỏ thắc mắc vì nhận hóa đơn tiền điện trong tháng 6 tăng đột biến so với các tháng trước đó, đại diện tổng công ty điện lực Hà Nội cho biết, đơn vị có nhận được phản ánh của người dân, và đưa ra những lý giải về hiện tượng này.

Hải quan kiểm tra 27 doanh nghiệp liên quan Công ty Asanzo

Bà Nguyễn Thu Nhiễu cũng thông tin: “Trong số này có 3 doanh nghiệp không còn hoạt động và một doanh nghiệp bị khởi tố (Công ty Sa Huỳnh). Do đó, cơ quan Hải quan đã ban hành 27 quyết định kiểm tra các doanh nghiệp còn lại”.

Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang được điều động chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Vì sao điểm lịch sử "đội sổ" nhiều năm?

Nhiều năm liên tiếp, kết quả thi THPT Quốc gia môn Lịch sử luôn thấp nhất trong tất cả các môn. Nhiều giáo viên dạy môn học này vẫn băn khoăn vấn đề môn chính – môn phụ. Trong khi, có ý kiến cho rằng, học sinh ngày nay thực dụng, chỉ học những môn cần thiết để thi vào các ngành nghề.

Ai chịu trách nhiệm vụ 2 bé trai bị điện giật tử vong ở Vành Đai 2?

Phải nhìn vào hợp đồng giữa đơn vị cung cấp điện và đơn vị thi công, đồng thời xem lại quy trình để xác định sai sót của bên nào dẫn đến cái chết của hai bé", luật sư đề nghị.

Ngày hội tư vấn xét tuyển 21-7: Điều chỉnh nguyện vọng sao để dễ trúng tuyển?

Điểm thi năm nay cao, có cần điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký? Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển?... Những băn khoăn này sẽ được giải đáp tại hai ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ diễn ra hôm nay 21-7.

Bấm huyệt chữa bàn tay đau nhức

(khoahocdoisong.vn) - Kích thích huyệt khúc trì, uyển cốt, thần môn giúp khí huyết lưu thông giúp phòng chữa bệnh đau nhức bàn tay do bệnh lý xương khớp.

Mới nhất

Hải quan kiểm tra 27 doanh nghiệp liên quan Công ty Asanzo

Kinh tế - Hải Ngọc - 11:32 21/07/2019
Bà Nguyễn Thu Nhiễu cũng thông tin: “Trong số này có 3 doanh nghiệp không còn hoạt động và một doanh nghiệp bị khởi tố (Công ty Sa Huỳnh). Do đó, cơ quan Hải quan đã ban hành 27 quyết định kiểm tra các doanh nghiệp còn lại”.

Bộ Chính trị điều động Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhận nhiệm vụ mới

Thời sự - TL - 11:29 21/07/2019
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang được điều động chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điện giật chết 2 bé trai: Lô cốt công trường vừa được tháo để thi công

Nóng - Lê Phan-Châu Tuấn - 10:41 21/07/2019
Đại diện chủ đầu tư tuyến đường Vành đai 2 (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa) cho biết phần lô cốt bảo vệ công trường vừa được tháo ra để thi công tường chắn hai bên đường. Đơn vị thi công đang đợi bê tông khô để lắp lại thì xảy ra sự cố.

Cần áp dụng nguyên tắc cuối cùng khi điều chỉnh nguyện vọng

Giáo dục - Trần Huỳnh-Minh Giảng - 10:38 21/07/2019
Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào nhiều trường khác nhau nhưng nguyện vọng cuối cùng nên chọn trường nào có điểm chuẩn những năm trước thấp hơn điểm thi của mình ít nhất 2 điểm để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.

Vì sao điểm lịch sử "đội sổ" nhiều năm?

Giáo dục - Nguyễn Hà - 10:30 21/07/2019
Nhiều năm liên tiếp, kết quả thi THPT Quốc gia môn Lịch sử luôn thấp nhất trong tất cả các môn. Nhiều giáo viên dạy môn học này vẫn băn khoăn vấn đề môn chính – môn phụ. Trong khi, có ý kiến cho rằng, học sinh ngày nay thực dụng, chỉ học những môn cần thiết để thi vào các ngành nghề.

Tuyển sinh 2019: Chớm lo xét tuyển từ kết quả học bạ

Phản biện - Minh Hường - 10:30 21/07/2019
Trong mùa tuyển sinh năm nay, dù chưa xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia một số trường đã yêu cầu thí sinh xác nhận trúng tuyển từ kết quả học bạ.

Nước từ điều hòa từ đâu mà có?

Hỏi đáp - Hà Bình (ghi) - 10:30 21/07/2019
(khoahocdoisong.vn) - Lượng nước mà máy điều hoà thải ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như độ ẩm trong phòng cần khống chế, độ ẩm và nhiệt độ ngoài trời, độ kín khít của cửa sổ và cửa ra vào, số lượng người trong phòng

Hạ tiêu hư và cách trị

Khỏe - TTND.BS Cao cấp  Nguyễn Xuân Hướng - 10:30 21/07/2019
(khoahocdoisong.vn) - Khi bệnh nhân ăn uống vẫn bình thường, tay chân nặng nề, vùng rốn và bụng đau, khí xông lên trên, khi ngủ hay chiêm bao sợ hãi, mạch bộ xích hai tay tả hữu hoạt và sác đó là do hạ tiêu hư.

Mỹ nghiên cứu phát triển công nghệ liên lạc vô tuyến dưới nước – trên không

Công nghệ - Khánh Linh - 10:30 21/07/2019
(khoahocdoisong.vn) - Phòng nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT Media Lab) phát triển thành công giải pháp kết nối truyền thông vô tuyến giữa các phương tiện hoạt động ngầm dưới nước và bay trên không.

Gia đình tổ chức tang lễ ông Trần Bắc Hà tại TP HCM

Thời sự - D.Thu - 10:28 21/07/2019
Gia đình ông Trần Bắc Hà có nguyện vọng làm lễ khâm liệm thi thể ông Trần Bắc Hà tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 22-7, sau đó chuyển vào TP HCM làm tang lễ.

Nghịch lý “BOT” đường thôn ở Hải Dương

Thời sự - Linh Giang - 10:24 21/07/2019
Việc tổ chức thu tiền không có biên lai, không có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước và hoàn toàn tự phát diễn ra trong một thời gian dài.

Tài xế xe khách tử vong sau tai nạn liên hoàn

Nóng - Ngọc Trường - 10:20 21/07/2019
Sau cú tông trực diện vào xe tải trên đường tránh Nam Hải Vân, tài xế xe khách tử vong và mắc kẹt trong cabin, 20 người khác bị thương.

Xét tuyển đại học 2019: Không giới hạn nguyện vọng nhưng thí sinh cần cẩn trọng!

Giáo dục - Hồng Hạnh - 10:13 21/07/2019
Trong cơ chế đăng ký không giới hạn nguyện vọng và xét trúng tuyển từ nguyện vọng cao xuống thấp thì chỉ cần chọn được ngành, trường phù hợp, cuối cùng là xếp theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng và chờ kết quả.

Ai chịu trách nhiệm vụ 2 bé trai bị điện giật tử vong ở Vành Đai 2?

Phản biện - Thu Hằng - Sỹ Đông - 10:13 21/07/2019
Phải nhìn vào hợp đồng giữa đơn vị cung cấp điện và đơn vị thi công, đồng thời xem lại quy trình để xác định sai sót của bên nào dẫn đến cái chết của hai bé", luật sư đề nghị.

Nghệ An: Thủ khoa khối A1 với ước muốn trở thành lập trình viên máy tính

Giáo dục - Việt Hòa - 10:02 21/07/2019
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bản thân, em Đào Văn Lương (học sinh 12A1, trường THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An) đã đạt số điểm 28,3 khối A1 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 và trở thành 1 trong 20 thí sinh khối A1 đạt điểm cao nhất trên cả nước.
Xem thêm
Thông tin tòa soạn
Cơ quan thường trú TPHCM
Trung tâm truyền thông quảng cáo
2018 Bản quyền thuộc về khoahocdoisong.vn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO