Chủ nhật, 18/11/2018
Đường dây nóng: 0327 216 216

Giám sát quyền lực khi nhất thể hóa

Tô Hội (thực hiện) - Trò chuyện - 08/10/2018 19:00
Giám sát quyền lực khi nhất thể hóa
(khoahocdoisong.vn) - Chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, trong đó có Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã đã được thí điểm ở một số địa phương.

Chủ trương nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, trong đó có Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã đã được thí điểm ở một số địa phương. Theo TS Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Lãnh đạo học và Nghiên cứu chính sách (Viện Lãnh đạo học và Chính sách công) - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:, để nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo thành công, phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và có cơ chế kiểm soát quyền lực tốt.

Nhân dân kiểm soát quyền lực

Chủ trương nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo thí điểm ở một số địa phương được đánh giá khá cao. Theo ông, giải quyết bài toán kiểm soát quyền lực thế nào khi thực hiện nhất thể hóa?

Nhất thể hoá chức vụ người đứng đầu cấp ủy với chính quyền ở các cấp là một xu thế khách quan, đã được bàn nhiều lần. Vai trò lãnh đạo và điều hành sẽ phải được thực hiện như thế nào để quyền lực không tập trung. Trước tiên phải nói về những nguyên tắc trong hệ thống chính trị cần phải làm rõ:

Đó là nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “cá nhân chịu trách nhiệm”. Cần phải làm rõ nội hàm của nó cụ thể như thế nào. Những nguyên tắc này đã có trong cương lĩnh của Đảng, nhưng vì nhiều lý do mà chúng ta chưa khẳng định được rõ ràng hiệu lực của nó trong thực tế như thế nào.

Làm rõ những nguyên tắc đó sẽ có tác động thế nào trong việc nhất thể hóa?

Nếu chúng ta làm rõ ra được thì dù có nhất thể hóa hay không, nhân dân vẫn là người nắm giữ quyền lực chứ không phải cán bộ. Khi nhất thể hóa, lãnh đạo chỉ là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân kiểm soát quyền lực. Bởi quyền lực tối cao là nhân dân, nên sẽ không phải lo lắng việc quyền lực tập trung vào ai đó để có thể dẫn đến chuyên quyền, độc đoán.

Để nhất thể hóa thì đòi hỏi trình độ của đội ngũ cán bộ sẽ phải như thế nào thưa ông?

Muốn xây dựng chính phủ kiến tạo thì đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có năng lực, đủ tầm. Vậy năng lực của đội ngũ cán bộ hiện nay đã đủ tầm chưa? Trong điều kiện có nhiều thứ phức tạp như bây giờ thì e là chưa.

Điều quan trọng khi nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo cấp cơ sở là gì?

Nếu xây dựng được một cơ chế hợp lý, khoa học, nhưng bố trí kẻ bất tài, thất đức làm người đứng đầu thì chức danh hợp nhất, với quyền năng được nắm giữ nhiều hơn sẽ bị kẻ ấy chiếm đoạt để làm điều xằng bậy. Ngược lại, nếu chọn được cán bộ hội đủ đức, tài, nhưng cơ chế lồng ghép thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn về chức năng, nhiệm vụ thì chẳng khác nào giăng bẫy, trói tay hiền tài.

Làm thế nào để thực hiện được nhất thể hóa thành công?

Tôi cho rằng, điều quan trọng có tính quyết định tất thảy vẫn là cán bộ. Vì thế, một mặt, cần phải xây dựng thật tốt cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực trong việc hợp nhất chức danh lãnh đạo với quản lý, điều hành; mặt khác, phải chọn cho ra những cán bộ hội đủ đức, tài để bố trí vào vị trí này. Chỉ khi nào và ở đâu chuẩn bị được cán bộ, đáp ứng yêu cầu mới thì mới triển khai, còn ở đâu chưa chuẩn bị kỹ thì cần thiết phải điều động, luân chuyển từ nơi khác về.

Cần người có thực tài

Để kiểm soát quyền lực, có lẽ từ trong cách bầu cử, phải có cách để chọn được người thực sự có tài năng?

Đối với chức vụ bổ nhiệm và chức vụ bầu cử, dứt khoát phải có cạnh tranh, cụ thể bầu cử hay thi tuyển, thì ít nhất phải có hai người. Đó là cách tuyển chọn nhân tài phổ biến từ xưa tới nay. Khi có sự cạnh tranh, bắt buộc những người được đề cử để bầu, hay ứng thí trong thi tuyển phải trình bày được ý tưởng, các chương trình hành động, cam kết của người đó với tập thể; các ý tưởng, hành động đó có thuyết phục được tập thể, có luận chứng, luận cứ đầy đủ và khoa học hay không? Từ đó, dựa vào năng lực thực sự của họ để lựa chọn bỏ phiếu bầu, hay quyết định bổ nhiệm.

Làm thế nào để loại bỏ tình trạng chạy chức chạy quyền?

Để không thể chạy chức, chạy quyền, để ngăn chặn cơ hội lạm dụng, thì phải rào kín bằng quy chế, luật pháp với các quy định cụ thể, đong đếm được, nhận diện được tiêu chuẩn cho từng vị trí chức danh.

Nhưng nói cho cùng, quy chế nào cũng không thành nếu thiếu người thực sự có tâm làm việc?

Lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ khi nào công cụ pháp lý đủ sức răn đe, thực thi nghiêm trị, thì khi ấy, kẻ nào toan tính phạm tội mới cả sợ, thất kinh mà không dám làm càn. Phép trị quốc cốt ở giáo dục, thuyết phục bằng các quy phạm đạo đức. Nhưng, khi không thể sử dụng quy phạm đạo đức, thì phải sử dụng công cụ chuyên chính, tức là hình luật.

Tôn trọng phản biện

Theo ông, việc kiểm soát quyền lực khi nhất thể hóa sẽ phải được thực hiện như thế nào?

Ở đây chủ thể kiểm soát quyền lực là ai? Quản lý phải chấp hành đúng theo kinh tế thị trường, quyền lực Nhà nước phải được thực hiện nghiêm, và phải tôn trọng phản biện của các tổ chức dân sự. Mấu chốt ở đây là thể chế. Để xây dựng nhà nước kiến tạo thì phải dám thay đổi từ gốc là thể chế. Dân chủ phải được thực hiện đúng nghĩa. Một vấn đề khi có các ý kiến phản biện thì ph ải được tôn trọng, lắng nghe thì khi đó, việc kiểm soát quyền lực mới thực sự mang lại ý nghĩa.

Việc thử nghiệm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo được đánh giá cao, theo ông đã có thể nhân rộng ra nhiều địa phương?

Tại thời điểm này thì tôi nghĩ là chưa. Chúng ta cần thêm thời gian để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Vấn đề “hoàng hôn nhiệm kỳ”, lợi ích nhóm hay chuyện năng lực của đội ngũ cán bộ phải được giải quyết, để có một đội ngũ thực sự đủ tâm, đủ tầm gánh vác được công việc này.

Thực tế đã có những địa phương thực hiện thành công như Quảng Ninh, tinh giảm được một khối lượng lớn cán bộ, tiết kiệm nhiều tỉ đồng. Điều gì đã khiến những địa phương này thành công?

Đó là sự chuyển động của cả hệ thống, thay đổi mang tính thể chế chứ không ở một vài đơn vị hay một vài người. Để làm tốt thì ngoài những yếu tố đó, khả năng lắng nghe để thay đổi, tôn trọng phản biện, là điều cần thiết.

Khắc phục nhóm lợi ích, tư duy nhiệm kỳ

Khi nhất thể hóa, biên chế sẽ giảm. Làm thế nào để người bị tinh giảm đó là người yếu kém hơn, chứ không phải người ít “quan hệ” hơn?

Có lẽ đây là vấn đề khó trả lời nhất. Hệ thống công vụ của ta vốn dĩ chịu ảnh hưởng khá dài của cơ chế hành chính bao cấp và truyền thống “duy tình” “ một người làm quan cả làng được nhờ”... Tôi vẫn muốn đặt lại vấn đề mấu chốt là cải cách thể chế của vai trò quản lý nhà nước đặt trong mối quan hệ tác động của kinh tế thị trường và sự tham gia phản biện của các tổ chức trong “xã hội dân sự”.

Cụ thể thì phải bắt đầu từ đâu?

Phải bắt đầu tạo được sự chuyển biến từ bên trong các cấp có thẩm quyền bằng việc khắc phục được cách làm việc theo “nhóm lợi ích” và “tư duy nhiệm kỳ”.

Để tinh giản đúng người?

Đúng thế. Cần tham chiếu vào công cuộc tinh giản biên chế trên cơ sở kết hợp giữa “quản lý thực thi” và “quản lý mục tiêu” để đánh giá hiệu quả công việc một cách thực chất. Khi đó, việc nhất thể hóa các chức danh cũng dựa vào năng lực, hiệu quả để lựa chọn và giám sát.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định phải tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ cấp. Chủ trương nhất thể hóa các chức danh đã giúp cán bộ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tư duy toàn diện, tính quyết đoán, tự chịu trách nhiệm trước tập thể.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tiêu điểm

Đông lạnh cốm, ăn quanh năm: Dưỡng chất không còn nhiều

(khoahocdoisong.vn) - Cốm chỉ có vào mùa Thu. Nhưng hiện nay, cốm được bán quanh năm vì được bảo quản trong các tủ cấp đông. Nhiều người muốn có cốm ăn quanh năm cũng mua cốm bảo quản trong ngăn đá.

Con đường xâm nhập của amip ăn não

(khoahocdoisong.vn) - Amip ăn não có sức hủy hoại tế bào não mạnh và có thể làm tổ chức não bị tổn thương nặng nề và gây tử vong cao. Chúng xâm nhập vào người chỉ là tình cờ, bất thường.

Lột da mặt bao nhiêu lần/tháng?

(khoahocdoisong.vn) - Lột da mặt là cách làm trắng da và trẻ hóa da bằng cách dùng các loại hóa mỹ phẩm có tác dụng gây bong tróc da chết và tái tạo làn da.

Vinfast đồng loạt ra mắt 3 dòng sản phẩm ô tô, xe máy điện

(khoahocdoisong.vn) - Sau thành công tại Paris Motor Show, ngày 20-21/11, “Ngôi sao mới” của ngành ô tô -  Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 sẽ ra mắt công chúng Việt Nam tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Tra cứu chứng thư kiểm định kim cương

(khoahocdoisong.vn) - Bạn có thể vào các trang web của các tổ chức mua bán vàng bạc đá quý, viện nghiên cứu đá quý, các trung tâm trao đổi mua bán…

 “Thuần dưỡng” lan rừng

(khoahocdoisong.vn) - Dù là lan rừng nhưng chúng cũng rất cần phân bón thường xuyên, nhưng không nhất thiết phải là các loại phân bón vô cơ mà đơn giản chỉ là nước vo gạo, nước hồ ao…

Tập yoga tốt cho não bộ

Theo các nhà nghiên cứu Đại học California (Los Angeles) việc tập yoga, một vận động kết hợp thiền định tương đối nhẹ nhàng, có thể làm thay đổi bộ não của con người và củng cố khả năng suy nghĩ.

Mới nhất

Prudential Việt Nam & WWF: “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa”

Tin khoa học - Hương Giang - 17:07 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) vừa ký kết hợp tác dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” hướng đến mục tiêu giải quyết những vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên quy mô rộng lớn.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: Ký cam kết chuẩn đầu ra và việc làm cho sinh viên

Tin khoa học - Hà Thanh - 17:05 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17/11, Ban giám hiệu Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019, tại cơ sở An Phú Đông, Quận 12, TPHCM.

Đông lạnh cốm, ăn quanh năm: Dưỡng chất không còn nhiều

Khoa học thường thức - Bảo Khánh - 16:00 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Cốm chỉ có vào mùa Thu. Nhưng hiện nay, cốm được bán quanh năm vì được bảo quản trong các tủ cấp đông. Nhiều người muốn có cốm ăn quanh năm cũng mua cốm bảo quản trong ngăn đá.

Tin không khí lạnh tăng cường mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Sức khỏe A-Z - 15:51 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên tối nay các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi mưa dông.

Uống sữa lạnh là tác nhân gây viêm họng, đau bụng cho trẻ?

Sức khỏe A-Z - 15:49 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Sữa lạnh hay nóng không liên quan đến những vấn đề sức khỏe như viêm họng hay đau bụng của trẻ.

Sử dụng đèn pha khi tham gia giao thông trong thành phố có bị xử phạt?

Sức khỏe A-Z - 15:47 18/11/2018
Khoahocdoisong.vn) - Tôi bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản và xử phạt 700.000 đồng do lỗi bật đèn ở chế độ chiếu xa (đèn pha) khi tham gia giao thông trong thành phố.

Giới khoa học chỉ ra thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại

Cánh cửa tri thức - 15:44 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Các nhà khoa học Mỹ kết luận rằng, năm 536 sau Công nguyên là điểm khởi đầu một trong những thời kỳ khủng khiếp nhất lịch sử loài người.

Cậu học trò lớp 11 chế tạo thành công máy hút khử khí độc có giá 5 triệu

Sức khỏe A-Z - 15:42 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Em Hoành Văn Yên (lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã mày mò sáng chế ra chiếc máy hút khử khí độc hại trong phòng hóa học.

Nhỏ vài giọt dầu gió lên bụng trước khi ngủ và xoa đều: Tác dụng mang lại sẽ rất tuyệt vời

Sức khỏe A-Z - 15:40 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Đa số trong chúng ta đều biết đến tác dụng của dầu gió, nhưng nếu áp dụng thêm 6 bí quyết sử dụng sau đây, bạn sẽ thấy dầu gió là một "báu vật" trong nhà. Hãy sớm tham khảo.

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh khiến bạn có nguy cơ rước phải 4 căn bệnh nguy hiểm sau

Khỏe A-Z - 15:39 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Mang điện thoại vào nhà vệ sinh là thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, thần kinh...

Cách chế biến nội tạng tránh bệnh tật

Đông y - 15:37 18/11/2018
(Khoahocdoisong.vn) - Một số mẹo chế biến món nội tạng dưới đây sẽ giúp bạn thưởng thức món ăn khoái khẩu mà không lo mất vệ sinh hay ngộ độc.

Con đường xâm nhập của amip ăn não

Bác sĩ của bạn - thúy nga - 10:30 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Amip ăn não có sức hủy hoại tế bào não mạnh và có thể làm tổ chức não bị tổn thương nặng nề và gây tử vong cao. Chúng xâm nhập vào người chỉ là tình cờ, bất thường.

Tra cứu chứng thư kiểm định kim cương

Tư vấn - PV - 09:29 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Bạn có thể vào các trang web của các tổ chức mua bán vàng bạc đá quý, viện nghiên cứu đá quý, các trung tâm trao đổi mua bán…

 “Thuần dưỡng” lan rừng

Mẹo vặt - PV - 09:22 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Dù là lan rừng nhưng chúng cũng rất cần phân bón thường xuyên, nhưng không nhất thiết phải là các loại phân bón vô cơ mà đơn giản chỉ là nước vo gạo, nước hồ ao…

Lột da mặt bao nhiêu lần/tháng?

Tư vấn - Hà Bình - 09:17 18/11/2018
(khoahocdoisong.vn) - Lột da mặt là cách làm trắng da và trẻ hóa da bằng cách dùng các loại hóa mỹ phẩm có tác dụng gây bong tróc da chết và tái tạo làn da.
Xem thêm
Thông tin tòa soạn
Cơ quan thường trú TPHCM
Trung tâm truyền thông quảng cáo
2018 Bản quyền thuộc về khoahocdoisong.vn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO