• giảm điện trở cực dương

Một phát hiện mới mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi pin thể rắn trong ô tô điện
Khoa học- Thái Bằng - 07:05 16/01/2022
Các nhà nghiên cứu từ Tokyo Tech, AIST và Đại học Yamagata (Nhật Bản) đã có một phát hiện đột phá, mở ra khả năng hoàn thiện thiết kế pin thể rắn, trở thành nguồn điện chủ yếu cho xe ô tô điện và các phương tiện giao thông.
--Quảng cáo---