• giảm đau trong ung thư

Bấm huyệt giảm đau do ung thư
Khỏe- ThS Hoàng Khánh Toàn - 10:00 27/04/2021
(khoahocdoisong.vn) - Các huyệt vị châm cứu có tác dụng giảm đau có mục đích khơi thông kinh lạc, nói theo cổ nhân “thông thì bất thống” (kinh mạch thông suốt thì không đau).
--Quảng cáo---