Giảm 30% phí sử dụng đường bộ đến hết tháng 6/2022

Từ 1/1/2022 đến 30/6/2022, các khoản phí, lệ phí đường bộ được giảm từ 10% đến 50% so với quy định hiện hành

Bộ Tài chính vừa có Thông tư 120/2021 quy định mức thu với 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, phí sử dụng đường bộ với ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải sẽ được giảm 30%, xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo được giảm 10% so với mức quy định tại Thông tư 70/2021 của Bộ Tài chính.

Với xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian thông tư có hiệu lực, thời điểm xe được áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ được tính từ ngày ô tô được ghi nhận theo chương trình quản lý kiểm định của Cục đăng kiểm.

Với xe ô tô đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 70/2021 của Bộ Tài chính cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư 120/2021, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm sẽ chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

Theo Đời sống
back to top