• giải ngân

Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 6-6,5% trong năm 2022
Kinh tế- Thúy Hằng - 14:30 10/01/2022
Đây là nội dung vừa được ban hành hành chính thức trong nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 để tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả.
--Quảng cáo---