• gia thit lon

Ban chỉ đạo 389 yêu cầu không “găm hàng”, đầu cơ thịt lợn
Kinh tế- Hoàng Hà - 07:30 09/11/2021
Yêu cầu các hộ dân, trang trại chăn nuôi lợn không găm hàng, bán hàng đúng lứa, bảo đảm nguồn cung và giám sát chặt chẽ việc đầu cơ, trục lợi góp phần bình ổn thị trường đối với mặt hàng thịt lợn.
--Quảng cáo---