• giá phân bón

Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Dầu khí phải có giải pháp giảm giá phân bón
Thời sự- Hoàng Thiên - 10:35 02/08/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Dầu khí, các doanh nghiệp trong nước có giải pháp để giảm giá và bình ổn giá phân bón.
--Quảng cáo---