GDP 9 tháng năm 2022 tăng cao nhất trong 11 năm

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ và giúp GDP 9 tháng năm 2022 tăng cao nhất trong 11 năm qua, ở mức 8,83%.

Ngày 29/9, thông tin tới báo chí, bà Nguyễn Thị Hương- Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, đứng đầu khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%; %; tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%; sau cùng là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2022, đứng đầu là khu vực dịch vụ chiếm 41,31%; tiếp đến là %; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%; và cuối cùng là thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%.

GDP 9 tháng năm 2022 tăng cao nhất trong 11 năm ảnh 1

GDP 9 tháng năm 2022 tăng cao nhất trong 11 năm qua, ở mức 8,83%

Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,8% (cùng kỳ năm 2021 giảm 6,6%).

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý III theo giá hiện hành ước đạt 833.800 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 94.800 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,327 triệu tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 132.700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng chi ngân sách ước đạt 1,086 triệu tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 9 tháng, ngân sách Nhà nước bội thu hơn 240.000 tỷ đồng.

Ngoài ra theo thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm ước đạt 558,52 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282,52 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 276 tỷ USD. Như vậy, 9 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,44 tỷ USD).

Về doanh nghiệp đăng ký mới, 9 tháng đầu năm có 163.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có đến hơn 600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong chiều ngược lại, 9 tháng đầu năm, cả nước có 112.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Đời sống
back to top