• gap nhau cuoi nam

Video: Tiễn ông Táo lại bắt đầu ngóng Táo Quân
Đời sống- Trần Lương - 09:25 25/01/2022
Người ta quan niệm một năm mở đầu bằng Tết Nguyên đán và kết thúc bằng Tết ông Táo vào 23 tháng Chạp. Vì vậy, để được Táo Quân phù trợ, vào ngày này, người ta thường làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu trời rất long trọng.
--Quảng cáo---