--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Gần 40% doanh nghiệp chỉ còn dòng tiền để duy trì hoạt động dưới 1 tháng

Q.T - 08:00 10/09/2021

Thông tin trên được Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) nêu ra sau khi khảo sát 21.517 doanh nghiệp từ tháng 5/2021 đến nay.

Trong đó số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch chiếm đến 69%; 16% doanh nghiệp cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và 15% doanh nghiệp giải thể/ngừng hoạt động kinh doanh chờ giải thể.

Trong số doanh nghiệp “Tạm ngừng hoạt động do dịch”, tỷ lệ chỉ còn dòng tiền giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động “ít hơn 1 tháng” chiếm gần 40%, gấp 2,5 lần tỷ lệ này (17,7%) ở các doanh nghiệp đang “Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh”.

“Nếu các doanh nghiệp tiếp tục phải đóng cửa dài hơn 1 tháng mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì khả năng giải thể là rất cao”, đại diện Ban IV cảnh báo.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống