• enzyme

 Vi sinh vật phân hủy nhựa
Hỏi đáp- Hà Bình (ghi) - 20:19 30/10/2020
(khoahocdoisong.vn) - Những chủng vi sinh vật nào có khả năng phân hủy nhựa?
--Quảng cáo---