• duong sat do thi

Những dự án giao thông đột phá đầu tư, đồng bộ "diện mạo mới" của Hà Nội 5 năm tới
Kinh tế- H.La - 10:17 21/09/2021
Theo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) của UBND Thành phố Hà Nội, lĩnh vực phát triển và quản lý đô thị được Hà Nội huy động tối đa mọi nguồn lực hoàn thành quy hoạch ngành quốc gia, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị.
--Quảng cáo---