• Đường nhập khẩu

Niên vụ 2020 - 2021, sản lượng mía nguyên liệu thấp nhất trong 20 năm
Kinh tế- Quốc Trọng - 13:00 20/01/2022
Trong khi đó, nhờ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN bắt đầu tăng lên đột biến.
--Quảng cáo---