• duong bo

AI "thông minh hóa" điều hành giao thông
Công nghệ- Phúc Sơn - 22:12 27/10/2021
Dự án này nằm trong số những sáng kiến dựa trên phần mềm được Google thử nghiệm để giúp chống lại biến đổi khí hậu và ô nhiễm.
--Quảng cáo---