• dung thu phi

Thí điểm thu phí tự động không dừng trên một số tuyến cao tốc
Kinh tế- Thiên Ân - 15:00 23/11/2021
Mới đây, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc để triển khai thí điểm áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Ngoài ra, chỉ phục vụ các phương tiện có đủ điều kiện tham gia.
--Quảng cáo---