--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Dự kiến ngân sách năm 2022 bội chi 4%

QUỐC TRỌNG - 14:30 07/01/2022

Theo Bộ Tài chính, năm 2022, dự toán thu 1.411,7 ngàn tỷ đồng, dự toán chi 1.784,6 ngàn tỷ đồng, dự toán bội chi mức 4% GDP.

Số liệu từ Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1,563 triệu tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán, tương ứng vượt 219.900 tỷ đồng, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó, chủ yếu tăng thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất. Thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt 18,6% GDP, vượt mục tiêu 15,5%GDP. 

Thu ngân sách trung ương ước đạt 106,7% dự toán. Thu ngân sách địa phương ước đạt 128,2% dự toán.

Chi ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1,879 triệu tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên bằng 102,3%. Chi đầu tư phát triển bằng 106,4% dự toán; chi trả nợ lãi bằng 96,2%.

Trong đó, đã cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021.

Đồng thời, thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Chi 74.000 tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đồng thời, xuất cấp 141.970 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở 33 địa phương.

Như vậy, ước tính ngân sách nhà nước năm 2021 bội chi khoảng 315.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, số liệu đối chiếu từ Tổng Cục thống kê, cuối tháng 11, lũy kế ngân sách nhà nước đang có thặng dư khoảng 100.600 tỷ đồng, tăng hơn 80.000 tỷ đồng so với thời điểm 15/10/2021. 

Như vậy, chỉ sau trong tháng 12/2021, ngân sách nhà nước đảo chiều từ bội thu hơn 100.000 tỷ đồng, sang bội chi khoảng 315.800 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu do giữa hai kỳ báo cáo, thu ngân sách nhà nước chỉ tăng 210.500 tỷ trong khi chi ngân sách tăng đột biến 626.900 tỷ.

Để cân đối ngân sách, Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước. Lũy kế đến ngày 31/12/2021 thực hiện phát hành được 318.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,92 năm, lãi suất bình quân 2,3%/năm.

Về nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán thu 1,411 triệu tỷ đồng, dự toán chi 1,784 triệu tỷ đồng, dự toán bội chi mức 4% GDP; mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 - 6,5%, kiểm soát lạm phát trong phạm vi 4%. 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Thời sự- Q.T - 16:55 18/05/2022
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---