• du an trong diem

Vĩnh Long gọi đầu tư 13 dự án trọng điểm tổng đầu tư hơn 40.400 tỷ đồng
Bất động sản - Thúy Hằng - 07:00 08/12/2021
Tỉnh Vĩnh Long sẽ mời gọi đầu tư 13 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 40.400 tỷ đồng.
--Quảng cáo---