• du an san bay long thanh

Dự án sân bay Long Thành: Chưa thể chi trả tiền bồi thường vì COVID-19
Kinh tế- Công Phong - 06:45 25/09/2021
Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 4.400 trường hợp với diện tích hơn 1.900ha, số tiền trên 9.000 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện chi trả tiền cho hơn 3.400 trường hợp.
--Quảng cáo---