• du an nha o xa hoi

Làm dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất
Kinh tế- PV - 06:13 16/04/2021
Nghị định 49/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) tại Nghị định 100/2015.
--Quảng cáo---