• du an dien khi

Điện than thoái trào, các dự án điện khí lên ngôi
Kinh tế- thùy trang - 12:00 09/11/2021
Thực tế cho thấy, điện than đang trên đà thoái trào, nhiều tổ chức tài chính từ chối cho vay, các chính sách cho điện mặt trời và điện gió vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, các dự án điện khí lại có nhiều diễn biến mới tiềm năng.
--Quảng cáo---