• dự án BOT

Còn 7 dự án BOT cần phải xử lý
Thời sự- Hoàng Thiên - 01:08 18/05/2022
Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã xử lý vướng mắc 14 trạm thu phí, còn lại 7 dự án BOT chưa có giải pháp, vượt thẩm quyền của Bộ.
--Quảng cáo---