Dự án bất động sản 'ma' lại nở rộ: Người mua lao đao

Bỏ hàng tỷ đồng mua phải đất nền của dự án “ma” ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương… người dân mất tiền nhưng không nhận được nền đất. Hiện tại, công an các địa phương trên đang kiểm tra, xác minh vụ việc có tính chất chiếm đoạt tài sản trong ký hợp đồng mua bán đất dự án.

<div> <p><span><strong>Tiền tỷ mua đất dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo;</strong></span></p> <p>Trong đơn tố c&aacute;o gửi đến b&aacute;o <i>Tiền Phong</i>, b&agrave; Nguyễn Th&aacute;i H&ograve;a (ngụ tại Vĩnh H&ograve;a, Nha Trang, Kh&aacute;nh H&ograve;a) n&oacute;i rằng, đầu năm 2018, b&agrave; biết C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal đang triển khai dự &aacute;n Golden Central Park ở huyện Long Điền, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u. Th&ocirc;ng tin b&agrave; H&ograve;a nhận được từ ph&iacute;a chủ đầu tư l&agrave; dự &aacute;n Golden Central Park giai đoạn 1 c&oacute; 114 l&ocirc; đất nền thổ cư 100%, sổ đỏ ri&ecirc;ng từng l&ocirc; v&agrave; x&acirc;y dựng tự do.</p> <p>Đến th&aacute;ng 5/2018, b&agrave; H&ograve;a v&agrave;o TPHCM đăng k&yacute; hợp đồng mua l&ocirc; đất A07, diện t&iacute;ch 105m<sup>2</sup> của dự &aacute;n Golden Central Park. Th&aacute;ng 8/2018, b&agrave; H&ograve;a mua tiếp l&ocirc; C07 diện t&iacute;ch 137,3m<sup>2</sup> v&agrave; th&aacute;ng 9/2018 mua tiếp l&ocirc; đất C06 diện t&iacute;ch 143,7m<sup>2</sup>. Tất cả 3 l&ocirc; đất n&agrave;y đều k&yacute; hợp đồng mua b&aacute;n với C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal.</p> <p>Thế nhưng, khi thanh to&aacute;n tiền cả 3 l&ocirc; đất n&agrave;y, tiền kh&ocirc;ng được chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal m&agrave; v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n &ocirc;ng L&ecirc; Anh Đức. &Ocirc;ng Đức l&agrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Dự án bất động sản 'ma' lại nở rộ: Người mua lao đao - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/image2-tienphong-vn_anh_3__otpy.jpg" /><span class="fig">Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua đất dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; ở B&igrave;nh Dương trao đổi với PV Tiền Phong Ảnh: P.V</span></div> V&agrave;o th&aacute;ng 7/2019, khi ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ thanh to&aacute;n l&ocirc; A07, C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal mời b&agrave; H&ograve;a đến k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng. L&uacute;c n&agrave;y, b&agrave; H&ograve;a bất ngờ khi b&ecirc;n chuyển nhượng đất cho b&agrave; kh&ocirc;ng phải C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal m&agrave; l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n &ocirc;ng L&ecirc; Anh Đức (ngụ tại 87L6, khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u). Khi giao sổ đỏ l&ocirc; A07, phần diện t&iacute;ch đất ở chỉ c&oacute; 70m2, phần c&ograve;n lại l&agrave; đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm v&agrave; thời gian ra sổ đỏ chậm 8 th&aacute;ng so với cam kết ban đầu.</div> <p>Sau đ&oacute;, b&agrave; H&ograve;a c&oacute; hỏi về thời gian nhận sổ đỏ l&ocirc; C07 v&agrave; C06 th&igrave; ph&iacute;a C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal hẹn đến th&aacute;ng 10/2019 rồi th&aacute;ng 12/2019 sẽ c&oacute; sổ đỏ. Sau đ&oacute;, c&ocirc;ng ty n&agrave;y trả lời chưa biết đến khi n&agrave;o c&oacute; sổ đỏ cho hai l&ocirc; đất c&ograve;n lại.</p> <p>Đ&aacute;ng n&oacute;i, một phần dự &aacute;n Golden Central Park c&oacute; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại huyện Long Điền được UBND tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u ph&ecirc; duyệt theo quyết định của UBND tỉnh n&agrave;y l&agrave; đất ở v&agrave; đất giao th&ocirc;ng. Tại C&ocirc;ng văn số 4152/UBND-VP của huyện Long Điền cũng n&ecirc;u r&otilde;, c&aacute;c vị tr&iacute; đất m&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Anh Đức xin chuyển đổi từ đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm sang đất ở để thực hiện dự &aacute;n Golden Central Park phải chờ kết quả điều chỉnh quy hoạch chung x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị đến năm 2025, định hướng đến 2030. C&ograve;n hiện tại, khu vực n&agrave;y l&agrave; đất quy hoạch giao th&ocirc;ng.</p> <p>Cũng ở dự &aacute;n Golden Central Park, &ocirc;ng Nguyễn Văn Dũng (ngụ Đống Đa, H&agrave; Nội) bỏ hơn 1,5 tỷ đồng mua l&ocirc; D-01, khu D với diện t&iacute;ch gần 169m<sup>2</sup>. Theo hợp đồng mua b&aacute;n, 5 th&aacute;ng sau ng&agrave;y đặt cọc, &ocirc;ng phải thanh to&aacute;n 100% trị gi&aacute; l&ocirc; đất v&agrave; nhận sổ đỏ. Tuy nhi&ecirc;n, 2 năm tr&ocirc;i qua, &ocirc;ng Dũng vẫn chưa thấy đất ở đ&acirc;u.</p> <p>Tại B&igrave;nh Dương, h&agrave;ng loạt c&ocirc;ng ty bất động sản non trẻ mọc l&ecirc;n, những dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; cũng được lập, bủa v&acirc;y c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp ở B&igrave;nh Dương. Thấy đất nền gi&aacute; rẻ, hợp t&uacute;i tiền, nhiều c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; xuống tiền giao dịch v&agrave; đang đứng trước nguy cơ trắng tay.</p> <p>Cụ thể, trong đơn c&oacute; 40 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ugrave;ng k&yacute; t&ecirc;n tố C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư x&acirc;y dựng địa ốc Đất Việt (gọi tắt l&agrave; C&ocirc;ng ty Đất Việt) đ&atilde; sang nhượng đất &ldquo;dự &aacute;n ma&rdquo; thu tiền kh&aacute;ch h&agrave;ng nhưng sau 3 năm kh&ocirc;ng c&oacute; đất để giao; c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng trả lại tiền v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch n&eacute; tr&aacute;nh.</p> <p>Anh T.Q.T cho biết, v&agrave;o ng&agrave;y 30/8/2018, anh T. đ&atilde; mua một nền đất tại dự &aacute;n mang t&ecirc;n Khu nh&agrave; ở Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a (TX Bến C&aacute;t, B&igrave;nh Dương) của C&ocirc;ng ty Đất Việt với số tiền 680 triệu đồng. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay ph&iacute;a c&ocirc;ng ty chưa b&agrave;n giao c&aacute;c giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan l&ocirc; đất. Nhận thấy dự &aacute;n bất cập, anh T. đến đ&ograve;i lại tiền th&igrave; ph&iacute;a c&ocirc;ng ty t&igrave;m c&aacute;ch n&eacute; tr&aacute;nh.</p> <p>Tương tự, anh L.D.L cho biết: &ldquo;Khi thấy C&ocirc;ng ty Đất Việt rao b&aacute;n dự &aacute;n Khu nh&agrave; ở Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a gần nơi anh L. l&agrave;m việc, gi&aacute; cả hợp khả năng n&ecirc;n anh đặt tiền mua một nền (gi&aacute; hơn 600 triệu đồng v&agrave;o cuối năm 2018). C&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng giao giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; theo đ&uacute;ng thời gian cam kết trong hợp đồng. T&ocirc;i đ&ograve;i lại tiền, họ đồng &yacute; bằng văn bản sẽ trả nhưng đến hẹn kh&ocirc;ng trả v&agrave; t&igrave;m c&aacute;ch n&eacute; tr&aacute;nh&rdquo;.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, h&agrave;ng chục người kh&aacute;c chủ yếu l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n cũng đang cầu cứu cơ quan chức năng v&igrave; mua phải dự &aacute;n mang t&ecirc;n Th&agrave;nh Ph&aacute;t City 1 tại huyện B&agrave;u B&agrave;ng, tỉnh B&igrave;nh Dương do C&ocirc;ng ty Ba Th&agrave;nh Ph&aacute;t l&agrave;m chủ đầu tư. &ldquo;Cuối năm 2018, t&ocirc;i giao tiền mua l&ocirc; đất tại dự &aacute;n Th&agrave;nh Ph&aacute;t City 1 của C&ocirc;ng ty Ba Th&agrave;nh Ph&aacute;t với số tiền 380 triệu đồng/nền 80m<sup>2</sup>. Thế nhưng, cho đến nay dự &aacute;n vẫn chỉ l&agrave; b&atilde;i đất hoang, t&ocirc;i đến đ&ograve;i lại tiền th&igrave; họ kh&ocirc;ng trả, t&igrave;m đủ c&aacute;ch tr&aacute;nh mặt&rdquo;, anh N.A.L (một kh&aacute;ch h&agrave;ng) n&oacute;i v&agrave; cho biết th&ecirc;m, ngo&agrave;i anh c&ograve;n c&oacute; khoảng 50 kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&aacute;c mua đất tại dự &aacute;n n&agrave;y.</p> <p>Một dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; kh&aacute;c đang khiến h&agrave;ng chục kh&aacute;ch h&agrave;ng đứng trước nguy cơ trắng tay nằm tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; An Điền, TX Bến C&aacute;t, B&igrave;nh Dương. Anh T.V.T v&agrave; 48 người kh&aacute;c cũng mua đất dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; mang t&ecirc;n An Điền 1, An Điền 2 của Cty CP Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Địa ốc SP Land. Theo đ&oacute;, đầu năm 2018, nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; người lao động nhập cư n&agrave;y đ&atilde; chuyển cho c&ocirc;ng ty từ 400 đến 480 triệu đồng để mua đất. Tuy nhi&ecirc;n, sau 2 năm dự &aacute;n vẫn l&agrave; b&atilde;i đất trống.</p> <p><strong>C&ocirc;ng an đang giải quyết</strong></p> <p>Theo đại t&aacute; Nguyễn Huy Cương, Ph&oacute; Thủ trưởng Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u, c&ocirc;ng an tỉnh n&agrave;y đ&atilde; nhận được đơn tố gi&aacute;c tội phạm của b&agrave; Nguyễn Th&aacute;i H&ograve;a. Nội dung, b&agrave; H&ograve;a tố gi&aacute;c &ocirc;ng L&ecirc; Anh Đức, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; trong k&yacute; hợp đồng sang nhượng đất dự &aacute;n khu d&acirc;n cư Golden Central Park tại huyện Long Điền. Hiện tại, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u đang tiến h&agrave;nh kiểm tra, x&aacute;c minh.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, UBND huyện Long Điền khẳng định, tr&ecirc;n địa b&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ dự &aacute;n n&agrave;o mang t&ecirc;n Golden Central Park. Dự &aacute;n n&agrave;o mang t&ecirc;n Golden Central Park l&agrave; dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo;, do c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tự &yacute; ph&acirc;n l&ocirc; b&aacute;n nền.</p> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Ho&agrave;ng Ng&acirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở X&acirc;y dựng B&igrave;nh Dương cho biết, tất cả dự &aacute;n m&agrave; PV <i>Tiền Phong</i> nhắc đến t&ecirc;n đều chưa được cơ quan chức năng cấp ph&eacute;p đủ điều kiện để giao dịch. Đối với Dự &aacute;n khu nh&agrave; ở Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a, mới chỉ c&oacute; bản ph&ecirc; duyệt tỷ lệ 1/500. Do đ&oacute;, để giao dịch mua b&aacute;n doanh nghiệp cần rất nhiều văn bản ph&aacute;p l&yacute; bắt buộc kh&aacute;c. Về dự &aacute;n Th&agrave;nh Ph&aacute;t City 1; An Điền 1, An Điền 2 chưa được cơ quan chức năng cấp ph&eacute;p thực hiện.</p> <p>Thiếu t&aacute; Nguyễn Minh Ki&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t An ninh Kinh tế C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Dương cho biết, đơn vị đ&atilde; nhận được đơn tố c&aacute;o của h&agrave;ng trăm kh&aacute;ch h&agrave;ng giao dịch chuyển nhượng đất tại c&aacute;c dự &aacute;n gồm Khu nh&agrave; ở Ch&aacute;nh Ph&uacute; H&ograve;a, Th&agrave;nh Ph&aacute;t City 1, An Điền 1, An Điền 2. Hiện tại, C&ocirc;ng an đang điều tra l&agrave;m r&otilde;, đồng thời ph&aacute;t th&ocirc;ng b&aacute;o đến người d&acirc;n cảnh gi&aacute;c khi mua đất tại c&aacute;c dự &aacute;n chưa c&oacute; đầy đủ giấy tờ ph&aacute;p l&yacute;.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Trần Đức Phượng, Đo&agrave;n Luật sư TPHCM n&oacute;i rằng, để xảy ra t&igrave;nh trạng dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; l&agrave; do quản l&yacute; lỏng lẻo. Cụ thể, đất n&ocirc;ng nghiệp nhưng chủ đầu tư dự &aacute;n l&agrave;m hạ tầng đường, vỉa h&egrave;, ph&acirc;n l&ocirc; nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng, chưa chuyển mục đ&iacute;ch sử dụng đất sang đất ở.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh quyền địa phương kh&ocirc;ng xử phạt, kh&ocirc;ng &aacute;p dụng biện ph&aacute;p y&ecirc;u cầu chủ đầu tư trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định của Luật Đất đai. Doanh nghiệp quảng c&aacute;o sai nhưng kh&ocirc;ng được gi&aacute;m s&aacute;t, ph&aacute;t hiện&hellip;, do đ&oacute;, c&oacute; những trường hợp vẽ ra dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; chiếm đoạt tiền người d&acirc;n nhưng c&ocirc;ng an kh&oacute; giải quyết.</p> <p>&ldquo;Người lỡ mua đất nền trong dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo; th&igrave; n&ecirc;n hủy hợp đồng để đ&ograve;i lại tiền. Nếu b&ecirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng trả tiền th&igrave; l&agrave;m đơn gửi đến c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước để được kiểm tra, xử l&yacute; v&agrave; khởi kiện ra T&ograve;a&rdquo;, &ocirc;ng Phượng n&oacute;i.</p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top