• dong y lua dao

Sản phẩm Rockman lừa dối người tiêu dùng thế nào?
Bạn đọc- Quách Dương - 08:24 11/10/2019
(khoahocdoisong.vn) - Dùng địa chỉ ảo để đăng ký sản phẩm, hoạt động ở “văn phòng ảo” nhưng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Rockman do Công ty Cổ phần Nori Oganic vẫn quảng cáo rầm rộ có tác dụng chữa bệnh, dựng chương trình thời sự trái phép… nhằm lừa dối người tiêu dùng.
--Quảng cáo---