• dong bang song cuu long

Hoa Kỳ tài trợ 2,9 triệu USD bảo tồn môi trường sống ven biển đồng bằng sông Cửu Long
Thời sự- An Quý - 19:37 21/10/2021
Với 2,9 triệu USD được Hoa Kỳ tài trợ, dự án giúp nâng cao tính bền vững ngành thủy sản, thích ứng biến đổi khí hậu và cải thiện bảo tồn đa dạng sinh học.
--Quảng cáo---