• doi moi sang tao

Techfest 2021: Kết nối đầu tư, kiều bào Việt ở nước ngoài
Khoa học- Vân Bùi - 09:31 17/09/2021
Techfest 2021 sẽ có thêm các làng mới theo xu hướng công nghệ và lấy việc kết nối đầu tư, kiều bào Việt ở nước ngoài là điểm nhấn chính.
--Quảng cáo---