• đoàn xe tiếp vận

Nhóm kháng chiến Iraq tấn công liên tiếp 3 đoàn xe tiếp vận quân đội Mỹ
Điểm nóng- Thái Bằng - 20:00 08/04/2022
Nhóm kháng chiến Hồi giáo 'Ashab al-Kahf trong 3 ngày liên tiếp tấn công ba đoàn xe vận tải vật tư và thiết bị hậu cần cho liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq.
--Quảng cáo---