• do bo duong bien

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Bộ binh Nhật Bản diễn tập ngăn chặn đổ bộ đường biển
Điểm nóng- Thái Bằng - 20:00 17/12/2021
Ngày 17/12/2021, Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) hoàn thành cuộc diễn tập song phương Resolute Dragon 21 lớn nhất trong lịch sử tại Nhật Bản.
--Quảng cáo---