• định kỳ kiểm tra khí thải

Bộ Công an kiến nghị thực hiện lộ trình kiểm soát khí thải của phương tiện
Môi trường- Hữu Thông - 06:30 03/09/2021
Bộ Công an vừa có văn bản trao đổi với Bộ TN&MT về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.
--Quảng cáo---