Đình bản 3 tháng Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí (loại hình điện tử) đối với Tạp chí Kinh doanh Và Biên mậu Việt Nam trong thời hạn 3 tháng.
dinhban.png
Đình bản 3 tháng Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với Tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 61, Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 18/7/2022 Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tạp chí và Người đứng đầu Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam.

Trong đó xử phạt với tổng số tiền 70 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí (loại hình điện tử) số 450/GP-BTTTT ngày 08/10/2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đối với Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (18/7/2022).

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam và Tổng Biên tập Tạp chí chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt.

Theo Đời sống
back to top