• dìm chết nữ sinh viên Học viện Ngân hàng

Tuyên tử hình hai kẻ dìm chết nữ sinh viên Học viện Ngân hàng
Thời sự- Lê Cường - 17:33 07/01/2022
Chiều 7/1, 2 kẻ dìm chết nữ sinh Học viện Ngân hàng xuống sông Nhuệ đã bị Tòa tuyên tử hình.
--Quảng cáo---