• dieu tri

Thuốc statin có tác dụng điều trị bệnh mắt do Basedow?
Sức khỏe mới- TS.BS Nguyễn Quang Bảy - 17:00 16/10/2021
Nghiên cứu mới cho thấy điều trị statin có tác dụng giảm lồi mắt, giảm co cơ mi, giảm nhìn đôi và cải thiện thị lực ở bệnh nhân bị bệnh mắt do Basedow.
--Quảng cáo---